Model Współpracy

Angażowanie menedżera czasowego opiera się na następujących założeniach:

-          warunki współpracy określone są w oparciu o umowę współpracy

-          rozliczenia finansowe odbywają się poprzez fakturę VAT

-          zasadnicze wynagrodzenie może być pochodną umowy sukcesu

-          brak umowy o pracę

-          dowolność miejsca pracy w Polsce

-          wysoka elastyczność czasowa w realizacji projektu

-          zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyposażeniem w narzędzia pracy (podejmuję zlecenie z własnym zakresem podstawowych narzędzi pracy menedżera)